Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
   
Formular za glasanje u odsustvu fizičkog
   
Izjava o primeni kodeksa
   
Izveštaj nezavisnog revizora za 2014.GOD
   
NO Izveštaj akcionarima
   
Odluka o sazivanju skupštine 04.05.2015 potpisan
   
Odluka o sazivanju skupštine 04. 05. 2015.

   
 Odluka o stavljanju van snage 14.04.2015.   
   
 Odluka o kreditnom zaduženju 14.04.2015. 
   
 Zapisnik sa skupštine - 14.04.2015.  
   
 Odluka o sazivanju skupštine 14.04.2015.
   
 Poziv za vanrednu sednicu skupštine akcionara 14.04.2015.     
   
 Obaveštenje akcionarima za 14.04.2015.
   
 Punomoćje – Skupština Woksal 14.04.2015.    
   
 Odluka o kreditnom zaduženju – Skupština Woksal 14.04.2015.   
   
 Poziv za vanrednu sednicu Skupštine 6. 3. 2015. 
   
 Zaključak 13. 2. 2015.
   
Akt
   
 Godišnji dokument o objavljenim informacijama 

Zapisnik sa skupštine