OBAVESTENJA - AKTI

Poziv za skupstinu-Izvestaj akcionarima 2020 Izveštaj o bitnom događaju 2019 Izveštaj akcionarima 2019 Izjava o primeni kodeksa korp. upr. Odluka o sazivanju skupštine 2019 Obaveštenje akcionarima 2019 Poziv za redovnu sednicu Skustine 2019 Punomoćje za glasanje 2019 Formular za glasanje u odsustvu fizičkog / pravnog liga 2019 Izveštaj sa održane skupštine akcionara Korporativno upravljanje IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU GODIŠNJI IZVEŠTAJ finansijski Formular za glasanje u odsustvu fizičkog / pravnog lica Izveštaj akcionarima u vezi sa rezultatima poslovanja u 2017. godini Godišnji dokument o objavljenim informacijama - 2016 Godišnji izveštaj o poslovanju za 2016 god Izveštaj revizora 2016 Zapisnik - odluke sa skupčtine akcionara održane - 21.4.2017 Zapisnik - odluke sa skupčtine akcionara održane - 25.5.2016 Odluka o dopuni dnevnog reda redovne sednice skupštine akcionarskog društva "WOKSAL", Užice Godišnji izveštaj Berza Odluka o zasnivanju redovne sednice skupštine akcionarskog društva „WOKSAL“ Užice Punomoćje za glasanje Formular za glasanje u odsustvu fizičkog/pravnog lica Izjava o promeni kodeksa korporativnog upravljanja akcionarskog društva Izveštaj o bitnom događaju – Obaveštenje Poziv za redovnu sednicu skupštine akcionarskog društva Izveštaj akcionarima u vezi poslovanja u 2015. godini Formular za glasanje u odsustvu fizičkog Izjava o primeni kodeksa Izveštaj nezavisnog revizora za 2014.GOD NO Izveštaj akcionarima Odluka o sazivanju skupštine 04.05.2015 potpisan Odluka o sazivanju skupštine 04. 05. 2015. Odluka o stavljanju van snage 14.04.2015. Odluka o kreditnom zaduženju 14.04.2015. Zapisnik sa skupštine - 14.04.2015. Odluka o sazivanju skupštine 14.04.2015. Poziv za vanrednu sednicu skupštine akcionara 14.04.2015. Obaveštenje akcionarima za 14.04.2015. Punomoćje – Skupština Woksal 14.04.2015. Odluka o kreditnom zaduženju – Skupština Woksal 14.04.2015. Poziv za vanrednu sednicu Skupštine 6. 3. 2015. Zaključak 13.2.2015. Akt Godišnji dokument o objavljenim informacijama Odluka-sa-skupštine-održane06.03.2015 Odluka-sa-skupštine-održane06.03.2015 2 Odluka-sa-skupštine-održane06.03.2015 3 Odluka-sa-skupštine-održane06.03.2015 4