ALATI ZA DUBOKO IZVLAČENjE

-Deo našeg proizvodnog programa čine alati za duboko izvlačenje većih prečnika do 250mm, sve vrste matrica za duboko izvlačenje manjih prečnika, alate za proizvodnju delova namenske industrije (matrice za izvlačenje čaura i košuljica zrna, kontrolnici sa tvrdim metalom, ostali alati od čelika i tvrdog metala u namenskoj industriji). Mogućnost izrade alata drugačijih preseka zavisi od potreba kupca.

-Alate izrađujemo prema crtežu kupca ili sopstvenoj konstrukciji.

ALATI ZA ISTISKIVANJE I PRESOVANJE

-Alati za istiskivanje i presovanje praškastih materijala služe za izradu delova različitih oblika presovanjem ili istiskivanjem metalnih,keramičkih,karbidnih, grafitrnih i feritnih prahova.

-Alate izrađujemo prema crtežu kupca ili sopstvenoj konstrukciji.

ALATI ZA PLASTIČNO OBLIKOVANJE METALA KOVANjEM

-Alati za plastično oblikovanje metala kovanjem služe za izradu delova različitih oblika plastičnom deformacijom.

 • Odrezne čaure i odrezni noževi
 • prethodni oblikači
 • završni oblikači
 • matrice za presovanje i reduciranje
 • matrice za reduciranje
 • matrice za kupovanje
 • vođice kupovanja
 • segmentne matrice za navrtke

-Alate izrađujemo prema crtežu kupca ili sopstvenoj konstrukciji.

ALATI ZA PLASTIČNO OBLIKOVANJE METALA VUČENJEM

Naša linija matrica i trnova pokriva kompletan spektar za cevi, šipke i različite profile:


 • matrice za vučenje čeličnih žica, cevi i šipki
 • matrice za vučenje žice cevi i šipke od obojenih metala
 • matrice za vučenje četvorugaonih i šestougaonih šipki
 • matrice za vučenje ostalih profila

-Alate izrađujemo prema crtežu kupca ili sopstvenoj konstrukciji.