Čekići i trnovi

Alati za oblikovanje metala, koji se koriste za reduciranje cevi kovanjem, moraju biti otporni na habanje.
Mašine rade na visokim frekvencijama i alati moraju da izdrže konstantan pritisak.
Što se tiče naših alata za kovanje, mi poklanjamo veliku pažnju postizanju optimalnog balansa između vrste materijala i geometrije.
To nam omogućuje da garantujemo veliku izdržljivost i dugotrajan kvalitet.