Sertifikati

Sistem menadžmenta kvalitetom firme Woksal a.d. je u skladu sa satandardom i principima SRPS ISO 9001:2015.
Glavni faktor poslovnog uspeha firme Woksal a.d. je kvalitet naših proizvoda . Odličan kvalitet naših proizvoda se postiže kroz doslednu primenu Sistema menadžmenta kvalitetom (QMS) u svim njegovim fazama, od prepoznavanja zahteva naših kupaca, kroz planiranje , obezbeđivanje sirovina , proizvodnju, kontrolu i održavanje kvaliteta , pa sve do konačne otpreme i procene zadovoljstva kupaca.